Izpit iz znanja slovenskega jezika na osnovni ravni

IZPITI IZ SLOVENSKEGA JEZIKA NA OSNOVNI RAVNI V LETU 2013

(za pridobitev državljanstva)

V sodelovanju z Izpitnim centrom na Centru za slovenščino kot drugi/tuji jezik na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani 5-krat letno izvajamo izpite iz slovenščine na osnovni ravni. Namenjeni so vsem, ki potrebujejo javno veljavno listino o znanju slovenščine. Izpit iz slovenščine na osnovni ravni je tudi predpogoj za pridobitev slovenskega državljanstva.  

Izpitni rok na Zavodu Znanje Postojna

Datum za prijavo

(tajništvo Zavoda Znanje Postojna)

 

29. januar 2013

19. januar 2013

 

16. april 2013

5. april 2013

 

4. junij 2013

24. maj 2013

 

17. september 2013

6. september 2013

 

12. november 2013

30. oktober 2013

  

Prijava na izpit

Prijave za izpit sprejemamo na posebnem prijavnem obrazcu, ki ga dobite ob prijavi v tajništvu Ljudske univerze Postojna ali na spletni strani Centra za Slovenščino kot drugi tuj jezik, kjer lahko najdete prijavnico, ki nam jo skupaj s potrdilom o plačilu pošljete po pošti. Ob prijavi morate poravnati stroške opravljanja izpita, ki znašajo 122 €. Od izpita se lahko odjavite najkasneje 2 dni pred izvedbo.

Tujci, ki izpolnjujejo določene pogoje, lahko izpit opravljajo na ustni način. V tem primeru dobite dodatne informacije na upravnih enotah oziroma na Ministrstvu za notranje zadeve.

UGODNOSTI:

  • Priprava na izpit

Vsem, ki se prijavijo na izpit iz slovenščine na osnovni ravni, ponudimo tudi udeležbo na krajši pripravi na izpit. Priprava traja 5 šolskih ur. Cena pa je 30 €. 

© 2009-2014 Ljudska univerza Postojna | Kontakti | Avtorji: Brigada