Izpiti iz znanja slovenskega jezika na osnovni ravni v letu 2014

(za pridobitev državljanstva)

V sodelovanju z Izpitnim centrom na Centru za slovenščino kot drugi/tuji jezik na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani 5-krat letno izvajamo izpite iz slovenščine na osnovni ravni. Namenjeni so vsem, ki potrebujejo javno veljavno listino o znanju slovenščine. Izpit iz slovenščine na osnovni ravni je tudi predpogoj za pridobitev slovenskega državljanstva. 

Izpitni roki

 IZPITNI ROK
 na Zavodu Znanje Postojna
DATUM ZA PRIJAVO
(Tajništvo Zavoda Znanje Postojna)
 4. februar 2014  24. januar 2014
 8. april 2014  28. maric 2014
 3. junij 2014  23. maj 2014
 16. september 2014  5. september 2014
 11. november 2014  31. oktober 2014

Prijave na izpit

Prijave za izpit sprejemamo na posebnem prijavnem obrazcu, ki ga dobite ob prijavi v tajništvu Ljudske univerze Postojna ali na spletni strani Centra za Slovenščino kot drugi tuj jezik, kjer lahko najdete prijavnico, ki nam jo skupaj s potrdilom o plačilu pošljete po pošti. Ob prijavi morate poravnati stroške opravljanja izpita, ki znašajo 122 €. Od izpita se lahko odjavite najkasneje 2 dni pred izvedbo.

Tujci, ki izpolnjujejo določene pogoje, lahko izpit opravljajo na ustni način. V tem primeru dobite dodatne informacije na upravnih enotah oziroma na Ministrstvu za notranje zadeve.

Priprava na izpit

Vsem, ki se prijavijo na izpit iz slovenščine na osnovni ravni, nudimo tudi udeležbo na krajši pripravi na izpit. Priprava traja 5 šolskih ur. Cena pa znaša 30 €.

© 2009-2014 Ljudska univerza Postojna | Kontakti | Avtorji: Brigada